KIMENG
Xem HNX | UpCOM

BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN - HOSE

 - 
up   down   hold
English Tiếng việt
Đợt 1:   
KL: GT: GD:
Đợt 2:   
KL: GT: GD:
Đợt 3:   
KL: GT: GD:
GDTT:   
KL: GT: GD:
VN30:       up   down   hold KL: GT:
Loading
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG - ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 10 CỔ PHIẾU
HOẠT ĐỘNG NHANH VÀ ỔN ĐỊNH NHẤT TRÊN TRÌNH DUYỆT GOOGLE CHROME / INTERNET EXPLORER 7.0+ / FIREFOX 2.0+
Top
Copyright © 2009 KIMENG VIETNAM SECURITIES
Powered by VietSouth - www.vietsouth.com